PS-PT-PO 2011:

 

Bulan Februari 2011:

Nama Aktiviti :

 

Kempen Menarik Ahli baru

Tarikh Pelaksana:

 

Sepanjang bulan Februari

Pelaksana:

 

Guru Penasihat, AJK & Tribune

Cara Pelaksanaan:

 

1. mengenal-pasti nama pelajar-pelajar katolik yang baru (Tingkatan Peralihan

    & Satu)

2. mengenal-pasti nama & kelas ahli lama (Tingkatan Dua  & Satu)

3. melalui notis jemputan yang dipaparkan pada papan Notis Legion.

4. Melalui surat jemputan kepada semua pelajar katolik

 

Kos:

 

Fotostat surat jemputan

Indikator Kejayaan:

 

1. pengembalian ahli lama (pelajar 2010)

2. Pertambahan bilangan ahli baru

 

 

Bulan Mac 2011:

Nama Aktiviti :

 

Acies (Aktiviti Tahunan Legion)

Tarikh Pelaksana:

 

20 Mac 2011

Pelaksana:

 

Curia

Cara Pelaksanaan:

 

1. Semua ahli dikehendaki hadir ke upacara ini yang akan diadakan di Gereja.

2. Satu Upacara mengangkat sumpah taat Setia akan diadakan.

3. menulis surat pemberitahuan dan meminta kerjasama dan bantuan para ibu

    bapa dalam menghantar anak-anak mereka ke upacara tersebut

 

Kos:

 

Fotostat surat pemberitahuan

Indikator Kejayaan:

 

Kehadiran beramai-ramai ahli ke upacara ini

 

Bulan April 2011

Nama Aktiviti :

 

Bulan untuk permainan (Fustal & Badminton)

Tarikh Pelaksana:

 

April 2011

Pelaksana:

 

Guru Penasihat, AJK, Tribune

Cara Pelaksanaan:

 

1. mengeluarkan borang penyertaan untuk diisi oleh ahli yang berminat

2. menentukan tempat pertandingan dan jadual pertandingan

3. memastikan pertandingan berjalan dengan adil dan jaya

 

Kos:

 

1. Hadiah

Indikator Kejayaan:

 

1. Mendapatkan sokongan dan sambutan daripada ahli-ahli yang berminat

2. berjaya mencukgil bakat baru dalam mewakili Legion ke mana-mana

    pertandingan di peringkat Curia.

 

Nama Aktiviti :

 

Legion Lenten Recollection

Tarikh Pelaksana:

 

9 April 2011

Pelaksana:

 

Curia, Guru Penasihat, Tribune, Rev Fr. John Anandan

Cara Pelaksanaan:

 

1. mengalakkan kehadiran ahli ke sesi tersebut.

2. menulis surat pemberitahuan dan meminta kerjasama dan bantuan para ibu

    bapa dalam menghantar anak-anak mereka ke upacara tersebut

 

Kos:

 

 

Indikator Kejayaan:

 

Komen dari ahli

 

Bulan Mei 2011

Nama Aktiviti :

 

Legion Junior Camp

Tarikh Pelaksana:

 

30 April – Mei 2011

Pelaksana:

 

Curia

Cara Pelaksanaan:

 

1. mempromosi Legion Junior Camp ini kepada ahli dan menggalakkan

    mereka hadir.

2. mencari penaja untuk menaja ahli yang menghadapi masalah kewangan.

3. hadir bersama untuk menaikkan semangat dan semangat ahli-ahli kita

 

Kos:

 

Yuran penyertaan

Indikator Kejayaan:

 

1. Maklum-balas yang menggalakkan daripada ahli

2. komen daripada ahli yang mengatakan kem ini berjaya menambah ilmu

    pengetahuan dan keimaman.

 

 

 

Nama Aktiviti :

 

Legion Pilgrimage to Bintangor

Tarikh Pelaksana:

 

2 Mei 2011

Pelaksana:

 

Curia, Tribune, Guru Penasihat

Cara Pelaksanaan:

 

1. mengatur pengangkutan, surat kebenaran, surat permohonan lawatan, kutip

    duit bayaran

2. menulis surat pemberitahuan dan Surat kebenaran daripada ibu bapa dalam

membenarkan anak-anak mereka hadir ke pilgrimage ini

 

Kos:

 

Tambang pengangkutan

Indikator Kejayaan:

 

Berjaya meningkatkan keimaman ahli

 

 

 

 

 

Nama Aktiviti :

 

Easter Joy dekat Rumah Orang Tua (Old Aged Home), Jalan Airport Lama

Tarikh Pelaksana:

 

15 Mei 2011

Pelaksana:

 

Curia, Tribune & Guru Penasihat

Cara Pelaksanaan:

 

1. menyediakan satu acara persembahan dari setiap kumpulan demi

    menghiburkan orang tua sana

2. menyediakan pengangkutan untuk ahli yang mahu mengambil bahagian.

 

Kos:

 

 

Indikator Kejayaan:

 

1. Semua ahli yang mengambil bahagian telah bekerjasama dalam latihan

    acara persembahan.

2. Ahli berasa terharu kerana sumbangan, penglibatan dan kehadiran mereka

    telah dihargai

 

 

 

 

Bulan Jun 2011:

Nama Aktiviti :

 

Perayaan Hari Gamai

Tarikh Pelaksana:

 

Jun 2011

Pelaksana:

 

Guru Penasihat , AJK

Cara Pelaksanaan:

 

Mengadakan satu majlis untuk merayakan Hari Gawai

Kos:

 

Bayaran penyertaan

Indikator Kejayaan:

 

Majlis yang meriah dan sambutan yang mengalakkan daripada ahli

 

Bulan Julai 2011

Nama Aktiviti :

 

Legion Seminar

Tarikh Pelaksana:

 

16 Julai 2011

Pelaksana:

 

Curia, Guru Penasihat , Tribune & AJK

Cara Pelaksanaan:

 

1. menjemput penceramah yang tahu hal-hal legion.

2. Tajuk-tajuk yang berkaitan dengan Legion akan dipilih.

3. Mendaftar AJK dan ahli untuk hadir ke seminar ini

 

Kos:

 

Yuran Penyertaan

Indikator Kejayaan:

 

1. AJK telah lebih memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing

2. Ahli-ahli biasa akan lebih tahu tentang perkembangan dan hala tuju Legion

    of Mary

 

 

 

 

 

Bulan Ogos 2011

Nama Aktiviti :

 

Legion Retreat

Tarikh Pelaksana:

 

20 Ogos 2011

Pelaksana:

 

Curia, Guru Penasihat, Tribune & AJK

Cara Pelaksanaan:

 

1. mencadangkan tajuk-tajuk dan aktiviti yang diingini kepada curia.

2. memastikan AJK dan ahli hadir ke sesi ini

3. memberikan sokongan dengan menghadiri ke sesi tertentu

 

Kos:

 

 

Indikator Kejayaan:

 

1. berjaya menjana input baru

2. ahli lebih mengenali kepercayaan mereka dan tahu bersyukur kepada

Tuhan.

 

 

Bulan September 2011

Nama Aktiviti :

 

Lawatan Sambil belajar & Outdoor Function atau Picnic

Tarikh Pelaksana:

 

September 2011

Pelaksana:

 

Guru Penasihat, Tribune & AJK

Cara Pelaksanaan:

 

1. Menentukan lokasi semasa mesyuarat

2. mengatur pengangkutan, surat kebenaran, surat permohonan lawatan, kutip

    duit bayaran

Kos:

 

Bergantung kepada tempat lawatan

Indikator Kejayaan:

 

1. mengeratkan hubungan antara ahli

2. mewujudkan masyarakat penyayang.

 

 

Bulan Oktober 2011

Nama Aktiviti :

 

Kuiz Pengetahuan Legion

Tarikh Pelaksana:

 

Oktober 2011

Pelaksana:

 

Tribune & Guru Penasihat

Cara Pelaksanaan:

 

1. menentukan bab-bab yang akan diuji dari Buku Rasmi Legion 3 bulan

    sebelum Kuiz.

2. Kertas soalan objektif dalam BM akan disediakan.

3. menetapkan satu masa yang paling sesuai supaya semua ahli akan

mengambil bahagian.

 

Kos:

 

Fotostat kertas soalan

Hadiah

 

Indikator Kejayaan:

 

1. ahli membaca dan membuat ulangkaji sebelum Kuiz.

2. Berjaya menambahkan pengetahuan Legion pada setiap ahli

 

 

 

Bulan November 2011:

Nama Aktiviti :

 

Jamuan Tahunan

Tarikh Pelaksana:

 

November 2011 (Sebelum Cuti akhir bermula)

Pelaksana:

 

Guru Penasihat, Tribune dan AJK khas

Cara Pelaksanaan:

 

1. menentukan tempat yang sesuai untuk jamuan

2. menguruskan makanan

3. menyediakan program untuk jamuan

4. mengenal-pasti jumlah duit yang sanggup dibayar oleh ahli

5. menggalakkan kehadiran dan penglibatan ahli dengan mengadakan acara

    persembahan peorangan atau berkumpulan atau acara lain.

6. menyediakan semua hadiah untuk pertandingan yang telah diadakan

    sepanjang tahun 2011.

7. menyediakan sijil penghargaan kepada semua AJK.

 

Kos:

 

RM 5- RM 10 (Bayaran jamuan)

Hadiah

 

Indikator Kejayaan:

 

1. Ahli berasa gembira kerana sumbangan dan penglibatan mereka telah

    dihargai.

2. Ahli telah menunjukkan minat yang mendalam dan mengambil bahagian

    yang aktif sepanjang majlis tersebut.

 

 

Nama Aktiviti :

 

Misa sedunia untuk ahli Legion yang telah meninggal dunia (Mass for the departed Legionaries)

 

Tarikh Pelaksana:

 

18 November 2011

Pelaksana:

 

Curia, Guru Penasihat, Tribune & AJK

Cara Pelaksanaan:

 

1. Curia akan menguruskan hal berkaitan dengan misa ini.

2. memaklum kepada semua ahli dan meminta mereka hadir

3. menulis surat pemberitahuan kepada ibu bapa dan meminta mereka

    menghantar dan membenarkan anak-anak hadir ke pilgrimage ini

 

Kos:

 

 

Indikator Kejayaan:

 

1. kehadiran dan penglibatan yang menggalakan daripada ahli

 

 

Bulan Disember 2011

  • Christmas caroling
  • AGR (Annual General Reunion)

 

 

 

 

 

 

 

 

Voog. Make a website.